Björn Klinge

Björn Klinge

Björn Klinge är övertandläkare, specialist i parodontologi (tandlossningssjukdomar) och senior professor vid Karolinska Institutet och Malmö universitet. Han har varit chef (dekan) för Tandläkarhögskolan på Karolinska Institutet och i Malmö. Han är engagerad i flera internationella vetenskapliga sammanslutningar och är hedersprofessor i Ji-lin i Kina. Björns forskning handlar i huvudsak om två områden: dels kopplingen mellan sjukdomar i munnen och allmän hälsa och dels hur vävnader reagerar runt tandimplantat. Han har föreläst internationellt i nära 40 länder och är känd för att driva frågan att ”munnen är en del av kroppen”. Björn Klinge ses ofta i tv och arbetar som vetenskaplig redaktör för Tandläkartidningen.