Joanna André

Joanna André

Joanna André har bakgrund i tv-branschen och har sedan 2018 drivit familjens Youtube-kanal. Familj: Axel 40, Alma 11, Harry 8 och Laura 2 år. Bor i Stockholm. Axel och Joanna drömde om att få mer tid med sina barn och att skapa något eget. Idag driver de Youtube-kanalen The Swedish Family där 100 000-tals tittare varje vecka följer familjens vardagsliv, resor och utflykter.

Följ gärna Joanna på:

Instagram