Olle Carlsson

Olle Carlsson

Olle Carlsson är prästen som är känd som ”omstridd ledare”, ”kändispräst” och ”publikdragare” på Södermalm i Stockholm. Bland annat ledde han arbetet med Svenska kyrkans mest välbesökta församling – Katarina, med Allhelgonakyrkan och Katarina kyrka – och ett nydanande socialt samarbete med landets största moské, samt har skapat Livsstegen – en egen och modern tolkning av tolvstegsmetoden.

Han är även författare till ett flertal böcker om tro, andlighet, tolvstegsmetoden, församlingsutveckling, daglig bön och sin egen resa ur alkoholmissbruk.

Följ gärna Olle på:

Instagram
Facebook